Kentsel dönüşüm de riskli alan ne demektir ?

Riskli alan ;

Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan” alandır.

Bu alan ; Bakanlık veya idare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca” kararlaştırılmaktadır. Bunun için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın da görüşü alınır.

Riskli Yapı Süreci Şeması :    İnceleyin

Yaşadığınız alan riskli alan olarak ilan edilirse;

Bölgeye uygun yaşam koşullarının daha iyi olacağı, güvenli binaların yapılacağı beklentisi ile hareket edilmelidir.

İlgili kurumlar ziyaret edilerek, bu kararın sonuçları ve yapılması gerekenler hakkında  detaylı bilgi edinilmelidir.

İlan edilme sırasında bir yapım projesi vardır anlamına gelmemektedir.

Mahalle sakinlerinin ortak menfaatleri gereği detaylı araştırma yapacak bir komisyon oluşturmaları yerinde olacaktır.

Konu ile ilgili bilgi kaynakları ;

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Gn.Md.

İnşaat Mühendisleri Odası Kentsel Dönüşüm Komisyonu

Riskli Yapı Müteahhitlik Hizmetleri

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!